10 May 2013

Rejab: Bulan Bercucuk Tanam Amalan Menuju RamadhanBismillah..

Berkata para ulama, "Rejab adalah bulan istighfar, dan Sya'ban adalah bulan berselawat kepada Nabi SAW dan Ramadhan adalah bulan al-Quran, maka bermujahadah dan berusungguh-sungguhlah kalian dalam beribadah di bulan Rejab moga Allah merahmati kalian, kerana ia adalah musim perniagaan(amalan), dan imarahkanlah waktu-waktu kamu di bulan ini kerana ia adalah waktu untuk kita mengimarahkan (menghidupkan dengan amalan), barangsiapa yang di kalangan pedagang(amalan), maka musimnya telah sampai, dan barangsiapa yang sakit dengan dosa dan noda, maka ubat-ubatnya telah dibawa sampai."

Berkata Wahb bin Munabbih r.a: "Sungai-sungai di dunia menziarahi telaga Zamzam di bulan Rejab sebagai penghormatan kepada bulan ini."

Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, "Bulan Rejab pembuka bulan-bulan kebaikan dan keberkatan"

Berkata Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi, "Bulan Rejab bulan bercucuk tanam, dan Sya'ban bulan mengairi tanaman, dan bulan Ramadhan adalah bulan menuai tanaman."

Kata beliau lagi, "Bulan Rejab umpama angin, dan bulan Sya'ban adalah umpama awan mendung dan bulan Ramadhan pula umpama titisan hujan."

Berkata sebahagian ulama, "Tahun itu umpama pohon, dan bulan Rejab adalah waktu pertumbuhan dedaunan, dan Sya'ban adalah waktu tumbuhnya dahan-dahan, dan Ramadhan adalah hari memetik buah-buahan(pahala)"

Rejab Antara Bulan-Bulan Haram:

Firman Allah:

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu(dengan perbuatan yang dilarang) dalam bulan yang empat itu."[At-Taubah: 36]

Sabda Nabi SAW

“Sesungguhnya zaman(tahun) telah berputar sebagaimana keadaannya sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu terdapat dua belas bulan dan di antaranya ada empat bulan yang suci, tiga berturut-turut iaitu Zulqaedah, Zulhijjah dan Muharram dan keempatnya ialah bulan Rejab ‘Mudhar’ yang jatuh antara dua Jamadil (iaitu Jamadil Awal dan Jamadil akhir) dan Sya’ban”. ( Hadith Muttafaqun ‘Alaih).Bulan Haram Yang Mana Paling Afdhal?

Terdapat perbezaan pendapat dalam perkara ini di mana menurut sebahagian Syafi'iyah, sebaik-baik bulan antara 4 bulan haram ini adalah bulan Rejab, pendapat ini dilemahkan Imam an-Nawawi, dan selainnya.
Imam Hasan Al-Basri pula berpendapat yang paling afdhal antaranya adalah Muharram, pendapat ini diutamakan dan disokong oleh Imam Nawawi kerana terdapat hadis sahih tentangnya, dan dikatakan juga bulan Dzulhijjah, ianya diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan lain-lain dan Imam Ibnu Rejab al-Hanbali cenderung kepada pendapat ini(kerana bulan Haji).

Mengapa Dinamakan Bulan Haram?

*Haram adalah dari kata Harrama, Yuharrimu dan Al-Hurmah. Ianya boleh diertikan sebagai pengharaman(dari perkara keji) atau penghormatan dan pengagungan, ataupun bulan yang suci dari perkara-perkara yang dilarang.

Terdapat banyak pendapat mengapa bulan-bulan tersebut dinamakan bulan-bulan haram, antaranya:

  • Kerana besarnya kesucian dan kehormatan bulan-bulan ini serta beratnya dosa maksiat yang dilakukan di bulan ini.
Berkata Ali Ibnu Abi Talhah daripada Ibnu Abbas r.a.: "Allah telah mengkhususkan 4 bulan ini dan menjadikannya bulan haram dan mengagungkan kehormatannya, serta menjadikan dosa pada waktu tersebut lebih berat dan pahala amalan soleh lebih banyak."

  • Kerana diharamkan untuk berperang di bulan-bulan ini. Adalah perkara ini makruf di zaman jahiliyyah (mereka berperang pada bulan-bulan ini).

Firman Allah:

"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar;.." [Al-Baqarah: 217]

  • Ianya (dimuliakan) sejak zaman Nabi Ibrahim AS
  • Dimuliakan dan diharamkan perang dan kekejian pada bulan-bulan ini kerana terdapat di dalamnya Haji dan Umrah. Haramnya bulan Dzulhijjah kerana ada ibadah Haji di dalamnya, haramnya bulan Dzulqaedah kerana manusia berkelana menuju ke Mekah untuk menunnaikan Haji pada bulan ini, dan haramnya Muharram pula kerana ianya tempoh pulang dari menunaikan Haji agar aman dari gangguan dan peperangan ketika perjalanan. Manakala haramnya bulan Rejab kerana biasanya mereka menunaikan Umrah di tempoh ini (pertengahan tahun).

Mengapa Dinamakan Rejab?

Berkata Imam Ibnu Rajab al-Hanbali:

"Dinamakan bulan Rejab sebaga Rejab kerana bulan ini adalah bulan direjabkan(يُرْجَب), yakni yang diagungkan. Ianya dikatakan oleh al-Asma'i, al-Mufdhil dan al-Farra. Dan dikatakan bahawa malaikat memuliakan dengan bertasbih dan bertahmid di bulan ini."

Ini kerana perkataan arab bagi Rejab iaitu 'Rojabun' adalah berasal dari 'Rojaba' yang bererti memuliakan, menghormati dan mengagungkan. (Rujuk Qomusika m/s 669)

Nama Lain Bagi Bulan Rejab

Berkata Imam Ibnu Rajab, sebahagian ulama menyebut bahawa bulan Rejab mempunyai 14 nama, antaranya Syahrullah(bulan Allah) Rejab Mudhor, Al-Asom, Al-Asob, Manfas, Mutahhir,Ma'la, Muqim, Mubarri', Rojim, Fard, Manza'ul Asinnah dan lain-lain..

Solat Raghaib

Riwayat-riwayat berkenaan kelebihan solat raghaib di awal malam Jumaat bulan Rejab semuanya adalah palsu dan tidak sahih dan solat ini adalah satu bid'ah di sisi jumhur ulama.

Imam an-Nawawi di dalam Al-Majmu' menyatakan bahawa solat 12 rakaat di antara maghrib dan isya' di awal Jumaat bulan Rejab adalah amalan bid'ah yang mungkar.

Hukum berpuasa pada bulan Rejab

Said berkata: “Aku mendengar Ibn Abbas mengatakan: “Rasulullah SAW berpuasa Rejab sehingga kami menyangka Baginda tidak berbuka (terus-menerus berpuasa) dan Baginda berbuka sehingga tidak nampak berpuasa.” [HR Muslim]

Imam al-Nawawi mengatakan(dalam syarah Sahih Muslim): “Apa yang zahir daripada ucapan Sa’id bin Jubayr itu menjadi bukti tiada tegahan untuk berpuasa padanya (Rejab) kerana bulan berkenaan. Bahkan kedudukannya sama mengikut baki bulan Islam yang lain."

Justeru itu, berpuasa di bulan Rejab adalah sunat di sisi mazhab as-Syafie..

Rujuk:

1) Al-Mughni al-Muhtaj,karya Al-Khatib as-Syirbini cet. Darul Hadith(jilid 2, m/s 237)
2) Al-Manhaj al-Qawim, Darul Minhaj, (m/s 420-421)
3) Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Khatib, Darul fikr(jilid 2, m/s 407)
4) Al-Mu'tamad, Dr. Muhammad az-Zuhaili (jilid 2, m/s 211-212)

Berkata Imam an-Nawawi di dalam al-Majmu'(6/386) : 

قال اصحابنا ومن الصوم المستحب صوم الاشهر الحرم وهي ذوالقعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وافضلها المحرم 
قال الرويانى في البحر افضلها رجب وهذا غلط لحديث ابي هريرة الذى سنذكره ان شاء الله تعالى :افضل الصوم بعد مضان شهر الله المحرم 

"Berkata ulama syafi'iyah, antara puasa yang disunatkan untuk diamalkan adalah puasa di bulan-bulan haram, iaitu Dzulqaedah, Dzulhijjah, Muharram dan Rejab.
Dan bulan yang paling afdhal antaranya adalah Muharram, Berkata ar-Ruyani di dalam al-Bahr, yang afdhal adalah bulan Rejab, dan ini adalah silap kerana ada hadis Abu Hurairah r.a yang akan kami sebutkan insyaAllah: "Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadhan adalah bulan Allah al-Muharram" [HR Muslim]

Bagaimanapun, sebahagian ulama berpendapat bahawa mengkhususkan untuk berpuasa penuh di bulan Rejab sahaja adalah makruh.

Kelebihan Berpuasa Di Bulan Rejab

Tiada dalil-dalil khusus berkenaan kelebihan berpuasa dari Nabi SAW dan para sahabat, tetapi diriwayatkan oleh seorang Kibar Tabiin iaitu Abu Qilabah, ia berkata, "Di syurga ada istana bagi orang yang berpuasa di bulan Rejab"

Berkata Imam Baihaqi, "Abu Qilabah adalah kibar tabi'in, beliau tidak akan meriwayatkan sesuatu kecuali jika telah sampai kepada beliau(dari para sahabat)."

Walaupun tiada kelebihan berpuasa di bulan ini secara khusus, akan tetapi terdapat hadis-hadis yang menggalakkan untuk berpuasa di bulan-bulan haram yang mana Rejab termasuk dalam bulan-bulan haram.

Sabda Nabi SAW kepada al-Bahili, "Berpuasalah di bulan-bulan haram dan tinggalkanlah" Dalam riwayat yang lain, "Berpuasalah di bulan-bulan haram" [HR Abu Daud dan Ibnu Majah]

Berkata Imam an-Nawawi di dalam al-Majmu' setelah menyebut hadis ini secara panjangnya:

"Nabi SAW menyuruhnya sahabat tersebut untuk meninggalkannya kerana sahabat tersebut mengalami kesukaran dan keberatan untuk memperbanyakkan puasa sepertimana di awal hadis. Manakala bagi sesiapa yang tidak mengalami kesukaran untuk berpuasa, maka berpuasa penuh di bulan Rejab ini adalah satu amalan kelebihan yang baik."

Hadis panjangnya adalah: 

Datang seorang lelaki dari Bahilah datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, “Ya Rasulullah, saya adalah lelaki yang datang menemui anda pada tahun pertama” Ujar Nabi SAW, “Kenapa keadaanmu telah jauh berubah padahal dahulunya kelihatan baik? Kata lelaki itu, “Semenjak berpisah dengan anda, saya tidak makan hanyalah di waktu malam” Maka tanya Rasulullah SAW “Kenapa kamu seksa dirimu?” Lalu sabdanya “Berpuasalah pada bulan sabar – yakni bulan Ramadan dan satu hari dari setiap bulan!” Tambahlah buatku kerana saya kuat melakukannya! Ujar lelaki itu. “Berpuasalah dua hari! Sabda Nabi. “Tambahlah lagi!” Mohon lelaki itu pula. Maka Nabi SAW bersabda “Berpuasalah dalam bulan suci (haram) lalu berbukalah(tinggalkan dari berpuasa)! (kemudian diulangi sebanyak tiga kali) sambil mengucapkan itu Nabi SAW memberi isyarat dengan jari-jarinya yang tiga, mula-mula digenggam lalu dilepaskan” [Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah dan Baihaqi dengan sanad yang baik]

Berkata Imam Ibnu Rajab, "Adalah para salafussoleh berpuasa penuh pada setiap 4 bulan-bulan haram, antaranya Sayyiduna Ibnu Umar r.a, Imam Hasan al-Basri dan Abu Ishaq as-Sabi'i."

Berkata Imam at-Thauri, "Bulan-bulan haram lebih aku sukai untukku berpuasa pada waktunya"

Berpuasa Penuh Di Bulan Rejab

Berkata Sayyidah Aisyah r.a : وما رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان
"Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa penuh kecuali Ramadhan" [HR Bukhari Muslim]

Berkata Imam Nawawi:
 قال العلماء وإنما لم يستكمل شهرا غير رمضان لئلا يظن وجوبه 
"Berkata para ulama, bahawasanya Nabi SAW tidak berpuasa penuh di bulan selain Ramadhan supaya umat tidak menyangka ianya amalan wajib"

كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم 

"Adalah Rasulullah SAW berpuasa (pada bulan rejab) sehingga kami menyangka baginda tidak berbuka, dan berbuka sehingga kami menyangka baginda tidak berpuasa" [HR Muslim dan Abu Daud]

Berkata Al-Muhaddith Khalil Ahmad As-Saharanpuri dalam kitabnya Bazlul Majhud syarah Sunan Abi Daud:

"Di atas (hadith) ini, maka thabitlah kelebihan berpuasa pada bulan rejab, dan sesungguhnya Rasulullah s.a.w berpuasa pada bulan tersebut dengan banyak."(Bazlul Majhud, terbitan darul kutub al-ilmiyyah, jilid 11, m/s 166)

Daripada Abi Bakrah, beliau melihat bahawa keluarganya bersiap sedia untuk berpuasa di bulan Rejab, maka beliau berkata, "Adakah kalian menjadikan Rejab seperti Ramadhan?"(Menunjukkan beliau tidak menyukai perbuatan tersebut)

Daripada Ibnu Abbas r.a bahawa beliau kurang suka untuk berpuasa penuh di bulan Rejab, dan daripada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas juga bahawa kedua-duanya berpendapat bahawa perlu ada hari-hari untuk tidak berpuasa(tidak boleh puasa penuh). Begitu juga Sayyiduna Anas dan Sa'id bin Jubair,Yahya bin Sa'id al-Ansari dan Imam Ahmad tidak menyukai perkara tersebut.

Berkata Imam as-Syafi'ie dalam mazhab qodim(lama), aku tidak menyukai jika seseorang berpuasa penuh(di selain Ramadhan) sepertimana di bulan Ramadhan, beliau memberikan dalil hadis Sayyidah 'Aisyah r.a, "Aku tidak pernah melihat Rasul SAW berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadhan", lalu ia berkata, aku tidak menyukainya agar tidak berlaku seorang jahil mengikuti amalannya dan menyangka ianya wajib, namun jika dia lakukan juga, maka ianya baik.

Perkataan Imam Syafiie ini dikuatkan lagi dengan perkataan Imam Nawawi yang telah dinyatakan di atas bahawa tidak haram untuk berpuasa penuh di bulan ini selagi ia mampu dan tidak berkeyakinan bahawa ianya adalah sunnah mahupun wajib, akan tetapi hanya sebagai amalan tambahan untuk mendekati Allah SWT.

Berkata Imam Ibnu Rajab, "Makruhnya berpuasa penuh di bulan Rejab terhapus sekiranya ia digandingkan dengan bulan-bulan lain di sisi sebahagian ulama mazhab Hanbali, seperti berpuasa setiap bulan-bulan haram atau Rejab dan Sya'ban."

Berumrah Di Bulan Rejab

Tiada dalil yang khusus tentang kelebihan berumrah di bulan ini, akan tetapi ianya adalah amalan para sahabat dan salafussoleh dahulu yang elok untuk diteladani.

Berkata Imam Ibnu Rajab al-Hanbali, "Sayyiduna Umar bin al-Khattab dan lain-lain menggalakkan untuk menunaikan umrah di bulan ini dan adalah Sayyidah Aisyah dan Ibnu Umar mengamalkannya. Dan dinaqalkan oleh Ibnu Sirin daripada salaf bahawa mereka mengamalkannya, dan bahawasanya sebaik-baik ibadah haji dan umrah adalah dengan memisahkan keduanya, yakni haji di perjalanan dan bulan Zulhijjah, dan Umrah di perjalanan dan bulan yang lain. ia juga merupakan pendapat majoriti sahabat seperti Sayyiduna Umar, Uthman, Ali r.a dan lain-lain."

Syair-Syair:

يا عبد أقبل منيباً واغتنم رجـــــــبا *** فإن عفوي عمن تاب قد وجـــبا

Wahai hamba datanglah dengan penuh penyesalan dan raihlah Rejab
Sesungguhnya kemaafanku bagi sesiapa yang bertaubat adalah satu kemestian.

Berkata Syaikh Abu Bakar al-Karji al-Wa'iz(w 478h):

بَيِّض صَحيفتَكَ السوداءَ فى رجب *** بصالح العملِ المُنجِى منَ اللهب
Putihkanlah lembaran hitam amalanmu di bulan Rejab,
Dengan amalan soleh yang menyelamatkanmu dari api yang menyala-nyala.

شهر حرام أتى من أشهر حُرم *** اذا دعا الله داع فيه لم يَخِبِ
Bulan haram yang datang dari bulan-bulan haram,
Jika ia berdoa kepada Allah, tidak akan tersia-sia.

طوبى لعبد زَكَى فيه له عمل *** فكف فيه عن الفحشاء والريبِ
Beruntunglah bagi hamba yang menyucikan diri dengan amalan
Dan berhenti di bulan ini dari perkara keji maksiat dan keraguan.

Rujukan:

Lataiful Ma'arif Fi Ma Limawasim al-'Ami Minal Wazhaif -Ibnu Rajab Al-Hanbali (m/s 157 cet. Darul Hadis)
Al-Majmu' Syarah Muhazzab -Imam an-Nawawi (Jilid 6 m/s 386-388)
Syarah Sahih Muslim -Imam Nawawi
Bazlul Majhud Syarah Sunan Abi Daud - Khalil bin Ahmad as-Saharanfuri
Laman Raudh ar-Rayaheen


Sambung Bacaan>>>

08 May 2013

Kewafatan Ramai Ulama: Mari Membakar Semangat Dalam Menuntut Ilmu


Bismillah..

Begitu tawadhu'nya para ulama, seorang guru ikut serta mendengar pengajian muridnya sendiri. Di dalam gambar ini, Syaikh Ali Jum'ah hafizahullah mendengar kalam muridnya Syaikh Usamah Sayyid. Habib Ali Al-Jufri dan Syaikh Jamal Farouq juga turut serta dalam majlis ilmu ini.

Saban hari, kita mendengar banyak berita kewafatan dan pemergian ulama. Kita sedia maklum bahawa akhir zaman ini, ulama makin sedikit, ciri-ciri kiamat makin hampir telah zahir dimana Allah mencabut ilmu dari kita dengan mengambil para ulama kembali kepadaNya. Namun bukan itu sahaja, tambah buruk lagi di akhir zaman ini, himmah(semangat) bakal ulama(penuntut ilmu) pula makin merosot. Bagaimana akan muncul pelapis dan ulama2 yang bakal membimbing generasi mendatang jika kita tiada himmah?

Guruku Syaikh Usamah Sayyid pernah menceritakan bahawa umat terdahulu mempunyai himmah yg sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau mengisahkan tentang bagaimana Imam Ya'qub bin Syaibah dihadhiri puluhan ribu(ada yg mengatakan 70 ribu)orang dari seluruh dunia dalam majlis hadisnya. Syaikh Usamah memberitahu bahawa jika di zaman ini, acara yang dihadhiri seramai itu mungkin di stadium bola sepak.. ya, zaman ini stadium perlawanan bola saja penuh, nak tonton bola di kaca tv pun datang awal di cafe.. tetapi jika menuntut ilmu, malas-malas, datang kadang-kadang, majlis ilmu di ruwaq Masjid Azhar pula hanya belasan yang hadhir..

Syaikhuna al-Allamah Dr. Ali Jum'ah(mantan mufti Mesir) pula pernah mengisahkan tentang himmah Al-Allamah al-Imam Syaikh Muhammad Bakhit al-Muthi'i. Syaikh Muhammad Bakhit adalah antara ulama paling faqih dan alim di dunia. Beliau adalah seorang yang sangat rajin dalam menuntut ilmu dan mengulang kaji. Oleh kerana minda beliau terlalu fokus dengan ilmu, beliau tidak boleh tidur. Tubuh beliau dijadikan Allah tidak boleh tidur sepanjang minggu kerana terlalu sibuk dengan ilmu hinggalah waktu asar hari Khamis, waktu itu barulah beliau basuh bajunya dan tidur. Oleh kerana tak tidur sepanjang minggu, maka tidur beliau menjadi sangat lama.. beliau tidur dari asar Khamis hingga pagi hari Sabtu selama 36-40 jam.. Setelah beliau bangun berulah beliau qadha semua solatnya, beliau telah dijadikan Allah begitu, dan tidak mampu mengubahnya... Syaikh Ali Jum'ah memberitahu bahawa bayangkan seseorang itu tidak boleh tidur!! Setinggi mana semangatnya dalam ilmu hingga begitu sekali..

Syaikh Ali Jum'ah hafizahullah juga berpesan bahawa untuk keluar dari masalah umat, kejatuhan tamadun dan kejahilan masyarakat yang kronik adalah dengan HIMMAH yang menggunung.. Kita juga takkan mampu memimpin dunia sepertimana umat Islam terdahulu kecuali dengan himmah sama ada himmah dalam berkerja atau menuntut ilmu..

Dengan himmah, kita akan bersungguh2 dalam semua perkara dan mengambil berat segala tugas dan tanggungjawab kita sama ada bagi pekerja atau penuntut ilmu, dan inilah yang akan membentuk syakhsiyah kita, tamadun ummah dan tamadun dunia.. insyaAllah..

Sambung Bacaan>>>

04 May 2013

Mengundi: Satu Kewajipan Ijtima'iyah


Bismillah..
Guru saya, Al-Allamah Dr. Syaikh Ali Jum'ah hafizahullah(mantan mufti Mesir) pun mengundi :)

Saya pernah mendengar pemikir Islam global dari Al-Azhar, Prof Dr. Muhammad Imarah dalam satu seminar bertajuk 'Sistem Politik Islam' pada bulan Februari lalu, beliau
mengatakan:

Islam ada dua jenis kewajipan:

1) Fardiyah(bersifat individual)
2) Ijtimai'yah(bersifat sosial)..

Jika di dalam Fiqh, ianya di boleh disebut sebagai Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah.

Kewajipan yang bersifat fardi ataupun individual adalah seperti taat ibu bapa, solat, puasa dll, yang mana kewajipan ditujukan pada setiap individu mukallaf. Jika dia tidak melakukannya, dia seorang saja yang mendapat balasannya.

Tetapi kewajipan yang ditujukan kepada masyarakat dan ummah seperti jihad, pentadbiran, pembangunan, pertanian, perniagaan dll adalah kewajipan Ijtima'iyah(sosial), ianya boleh jadi lebih penting dari kewajipan individu.

Kerana kewajipan individu jika tidak dilakukan, kesannya hanya pada seorang individu itu saja, seperti jika tidak solat, kamu seorang saja yang berdosa, tetapi jika tiada pendidikan, pertanian, pembangunan dll, maka satu ummah berdosa..

Sebab itu menjadi peranan kita untuk mengundi dan memilih kerajaan yang baik dan adil serta yang praktikkan pemerintahan yang meraikan syari'ah dan menjamin maslahah negara yang membangun dalam rangka maqasid(objektif/tuntutan) syari'at.. Kerana mengundi adalah fardhu kifayah dan kewajipan ijtima'i(sosial) yang mana dengan undian dan pilihan kita, maslahah umat, pentadbiran yang baik dan sistem politik islam akan terjamin.. Jika kita undi dan menangkan yang tidak layak dan zalim, maka dosa jika pemerintahan zalim itu menang, boleh tertimpa pada kita, sebaliknya jika kita pilih yang layak dan adil, maka insyaAllah kita akan dapat pahala yang banyak kerana menyebabkan pemerintahan yang baik dan adil itu terlaksana disamping membantu untuk memberi maslahah pada ummat..

Sambung Bacaan>>>

24 April 2013

Ustaz Tak Berkeahlian Punca Masyarakat Keliru


A: Haritu ustaz saya kata macamni dan macamtu..

B: Eh..Apa pula.. ustaz saya yang lulusan Jordan tu kata lainlah..saya ingat lagi, sebenarnya begini dan beginila..

C: Heh..Ustaz korang semua salah..ustaz saya lulusan Madinah tau! Bukan calang-calang orang.. dia kata macamni..bla bla bla..

Di atas merupakan contoh sketsa masyarakat kini yang terpinga-pinga dan keliru dengan pendapat-pendapat para ustaz di tanah air berkenaan satu isu tertentu.

Mereka ingin mencari kebenaran, namun mereka keliru setelah mendapati terdapat banyak pendapat yang saling bercanggah dek ustaz yang tidak berkeahlian pun bersuara, lalu mereka biasanya akan terus membenarkan dan mengutamakan kata-kata ustaz di tempatnya sendiri berbanding ustaz lain. Pendapat yang salah mula diamalkan dan disebarkan masyarakat. Masyarakat yang jahil murakkab mula terbentuk.

Berkata Imam Al-Ghazali, "Jika berdiam saja mereka yang tidak tahu dan tidak berkeahlian, nescaya akan sedikitlah perbezaan pendapat"

Saranan Bagi Masyarakat Pengikut Ustaz:

1. Jangan terus menyalahkan pendapat orang lain dan taasub dengan pegangan sendiri. Jika isu tersebut memang banyak perbezaan pendapat, barangkali semua pendapat benar pada sudut yang berbeza ataupun masing-masing ada hujjah dan dalil sendiri. Berlapang dadalah! Namun, pastikan jawapan ustaz itu benar walaupun berbeza, jangan benarkan yang salah di sisi ulama muktabar! Sebab itu perlu laksanakan point kedua..

2. Kaji sendiri dahulu, banyak membaca dan merujuk, kemudian tanyalah ramai ustaz, jangan seorang ustaz saja. Berkata Sayyiduna Ibnu Abbas r.a,

"Aku pernah bertanya tentang satu masalah agama kepada 30 sahabat Nabi SAW". 

Utamakan pendapat ustaz-ustaz yang lebih berkaliber, berkeahlian,berpengalaman, alim, diiktiraf ahli ilmu lain dan diterima ramai..

3. Pastikan juga ustaz yang ditanya seorang yang berkeahlian dalam perkara yang hendak kita tanya. Jika kita tanya bab Fiqh kepada ustaz lulusan Bahasa Arab contohnya, apakah itu adil(meletakkan sesuatu pada tempatnya)??
Justeru, tanyalah pada ahlinya, bab hukum-hukum pada mufti dan ahli fiqh, bab politik pada ahli politik, bab hadis pada ahli hadis dan bab tafsir pada ahli tafsir dan seterusnya..

4. Selidik dahulu siapa ustaz yang kita tanya dan bakal membimbing kita. Siapakah gurunya, di manakah beliau belajar, apa kata ustaz-ustaz lain tentangnya, bagaimana ketaqwaan, kewara'an dan pengalamannya dll..
Yang penting, jangan pergi ke ustaz palsu yang tak jaga amal, tiada taqwa, tiada ilmu, tiada guru dan cakap hanya ikut nafsu..

Berkata Imam Ibnu Sirin r.a "Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka selidiklah dari siapa kamu mengambil agamamu" 

Saranan Bagi Ustaz-ustaz:

1. Jangan senang-senang hendak mengajar dan beri pendapat tanpa berkeahlian dan berguru. Jangan mengajar(bezakan antara mengajar dan menyampaikan tazkirah atau berceramah) kecuali setelah diberi keizinan mengajar oleh guru.

Ulama salafussoleh seperti Imam Abu Hanifah berguru dengan Imam Hammad selama puluhan tahun, setelah beliau menjadi faqih, gurunya masih tidak memberikan keizinan untuk mengajar, lalu beliau terus menyambung pengajian bersama gurunya hinggalah hampir 40 tahun berguru baru beliau menggantikan gurunya pula untuk mengajar.(menurut Syaikh Abu Zahrah pula, beliau berguru selama 18 tahun sahaja bersama Hammad)

Begitu juga Imam Ghazali, Imam Zakariya al-Ansari dll walaupun telah menjadi sangat hebat dan alim sejak muda lagi, namun mereka masih tidak berani mengajar kecuali setelah diberi keizinan mengajar oleh guru mereka sendiri.

Mengapa?

Kerana rasa diri layak mengajar dan alim itu adalah tipu daya nafsu dan syaitan. Dan kerana yang mengetahui tahap ilmu kita dan keahlian kita adalah guru dan pembimbing kita sendiri. Tuntutlah ilmu hingga menjadi pakar dan diiktiraf guru kita dan diberi keizinan untuk mengajar serta membimbing.

Jangan baru belajar sekerat-sekerat, terus berlagak alim, mengajar sana sini, sedangkan untuk menyampaikan agama Allah dan membimbing masyarakat, kita perlu beri ilmu yang benar, dan ilmu yang benar hanya diperoleh setelah dipelajari dengan lama, tekun dan dari guru yang muktabar.

Rasulullah SAW ketika ingin menghantar seseorang untuk mengajar dan menjadi qodhi/mufti di Yaman, Baginda tidak menghantar mana-mana sahabat seperti Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Bilal atau Sayyiduna Abu Hurairah r.a, tetapi menghantar sahabat yang paling berkeahlian dan diizinkan Nabi untuk berfatwa iaitu Sayyiduna Muaz bin Jabal r.a sepertimana sabda Baginda SAW,

Yang paling tahu akan yang halal dan haram di kalangan umatku adalah Mu’adz bin Jabal r.a”[HR Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad].

2. Jika tidak berkeahlian ataupun tidak tahu menjawab, maka berdiamlah atau beritahu saja anda tidak tahu.

Imam Malik r.a, seorang yang paling faqih di dunia di zamannya yang tiada tandingan, pernah ditanya 22 soalan, tetapi beliau hanya menjawab dua soalan sahaja.

Dalam kisah yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar, bahawa seorang lelaki datang kepada Imam Malik sejauh 6 bulan perjalanan untuk bertanya masalah orang kampungnya, setelah ditanya, lalu Imam Malik menjawab "Aku tidak mampu menjawabnya". Maka tergamamlah lelaki dari jauh tadi seolah-olah dia datang kepada seorang yang tahu segala-galanya. Lalu dia berkata, apa yang akan kujawab kepada orang kampungku ketika aku pulang nanti?

Maka Imam Malik berkata, "Katakan kepada mereka, Malik tidak mampu menjawabnya.."

3.Terus menuntut dan mendalami ilmu serta perbanyakkan kajian dan membaca. Ahli ilmu perlu mempunyai pembacaan yang luas sebelum mengajar dan memberikan pendapat kerana barangkali, kita memberi suatu pendapat sedangkan ada pendapat yang lebih baik dan lebih tepat. Selain itu, dengan luasnya pembacaan, pemikiran lebih terbuka.

4. Banyak bertanya pada ulama muktabar yang lebih alim dari kita. Tuan-tuan guru di tanah air masih ada, jumpa dan bermuzakarahlah dengan mereka.

Faedah Tambahan:

Berkata Imam Al-Kauthari di dalam Maqalatnya (m/s 398), "Adalah para ulama dahulu dalam mengeluarkan pendapat, sangat berhati-hati, mereka sedaya upaya mengelakkan untuk menyampaikan ilmu mengikut hawa nafsu.

Bahkan mereka tidak akan mengajar dan menyampaikan pendapat kecuali setelah mereka yakin dengan ilmu dan jawapan mereka, jika tidak yakin, mereka akan mengatakan "Aku tidak tahu!" kerana takut jawapan yang salah akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka."

Ya. Begitulah taqwa para ulama dahulu dalam mengeluarkan pendapat dan fatwa. Sehinggakan Imam Abul Ala' Ar-Razi (ulama kurun keenam) menulis kitab berjudul 'Al-Jam'u Baina at-Taqwa wa al-Fatwa'(Menggandingkan antara taqwa dan fatwa)

Berkata Imam Malik r.a:

“Aku tidak berfatwa sehinggalah tujuh puluh orang (ulama) mengakui bahawa aku layak berfatwa.” (Siyar A’lam an-Nubala’, 8/96)

Kata Imam Malik r.a lagi,

"Sesiapa yang suka menjawab soalan-soalan, maka gambarkanlah di depannya ada syurga dan neraka, bagaimana akhir keadaannya di akhirat nanti, kemudian barulah menjawabnya"

Berkata Imam Abu Hanifah r.a: "Barangsiapa yang berkata dalam sesuatu daripada ilmu agama(dengan pendapatnya sendiri), lalu beramal dengannya, dan dia menyangka bahawa Allah tidak akan menanyakannya bagaimana dia mengeluarkan pendapat dan fatwa dalam agama Allah, maka dia telah memudahkan dirinya dan agamanya dalam bencana"

(Rujukan: Al-Faqih Wal Mutafaqqih karya Imam Al-Khatib Baghdadi dan Maqalat Al-Kauthari karya Imam Muhammad Zahid Al-Kauthari)

Sambung Bacaan>>>

14 April 2013

Persepsi: Masyarakat Yang Tak Suka Membaca

Dua orang sang guruku yang dicintai, Syaikh Dr. Yusri Rusydi dan menantunya al-Muhadith Syaikh Usamah Sayyid hafizahullah sangat kuat membaca


Teringat pesan Syaikh Dr. Yusri Rushdi (pakar perubatan dan ilmu hadis, qiraat, sirah dll) hafizahullah bahawa zaman ini orang dah tak suka membaca. Beliau pernah sebarkan risalah beliau tentang isu khilafiyah tertentu sebanyak belasan ribu cetakan ke beberapa negara arab, tetapi masyarakat masih tak faham lagi, mengapa? Kerana mereka walau dapat buku, walau ada risalah banyak mana pun, tak nak baca. Sebab itu, walau buku-buku tentang kritikan manhaj ekstremis dan sesat serta mempertahankan ulama ASWJ dan manhaj aqidah dan ilmu yang benar ditulis dan dicetak banyak mana pun, tetap mesej tak sampai kerana orang tak baca.. bahkan buku di rak bilikku sendiri pun aku tak baca sangat..apatah lagi orang awam..

Jadi aku berfikir, bagaimana untuk menyebarkan ilmu dan kefahaman yang sahih kepada masyarakat yang jahil lagi tak suka membaca ini?

Aku melihat, masyarakat memang tak suka membaca, tetapi suka mendengar dan menonton. Yang suka membaca pun, kebanyakannya lebih suka baca buku berbentuk cerita/novel/kisah.

Sebab itu pemikiran masyarakat sekarang ini banyak dibentuk melalui kaca tv, Facebook, Twitter, Youtube, filem-filem dan akhbar. Sangat sedikit yang dibentuk melalui pembacaan. Yang membaca pun, bahan pembacaannya tidak bagus. Bagi bahan bacaan agama pula, mereka membaca tidak berguru; kefahaman yang sepatutnya difahami tidak sampai.

Lalu timbul idea di benakku, mungkinkah kelak aku akan menulis novel yang berisi dengan ilmu, manhaj dan kefahaman yang benar demi memahamkan dan membentuk masyarakat? Atau menulis silsilah buku kecil soal jawab berkenaan isu-isu musykil dalam agama? Atau aku mencebur saja bidang Vlogger di Youtube, dek masyarakat yang suka mendengar dan menonton, demi menyebarkan ilmu yang murni lagi benar secara lebih meluas? Di facebook pula, sebaran tidak terlalu meluas, aku tidak puas. Blog aku sendiri ni pun tiada orang ingin baca sampai habis kerana penulisanku bergenre fakta yang terlalu panjang...hmm.. Atau mungkin, aku ajak sahabat2 yang minat membaca dan banyak berguru menyampaikan manhaj dan kefahaman yang benar kepada mereka?

Tapi sebelum itu, aku perlu ajak para penuntut ilmu pergi ke majlis ilmu, kelas, kuliyah, talaqi, dan maktabah dahulu.. aku perlu bakar semangat membaca mereka dahulu...juga semangat mengkaji dan menuntut ilmu... berapa ramai yang rak dikamarnya penuh buku, tapi tidak satu buku pun pernah habis dalam masa setahun? (pesanan untuk aku sendiri)

Sambung Bacaan>>>

14 February 2013

Puisi: Apakah Al-Azhar As-Syarif?


Sambung Bacaan>>>

Manhaj Menyampaikan Ilmu yang Sahih: Kepentingan Sanad Daripada Rawi Yang Sampai Kepada Penulis Kitab

Bismillah..

Sebelum menulis, mengajar, menaqal dan menyampaikan isi kitab tertentu terutamanya kitab hadis, perlu dan penting untuk kita mempunyai sanad(rangkaian bersambung) dari guru yang sampai kepada penulis kitab tersebut.

Ini adalah pendapat Imam Ibnu Kheir Al-Isybili Al-Qurtubi(w 575H) dan telah dipersetujui oleh Imam Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi (806H) dalam kitabnya 'Taqribul Asanid'. (Rujuk: Tadrib Ar-Rawi karya Imam As-Suyuti)

Antara sebab kepentingannya adalah:-

1] Kerana ditakuti kita akan berbohong atas nama Rasulullah SAW dan para ulama.

2]Kerana ilmu itu bukan di buku, tetapi di dalam dada, dari dada, melalui dada, hingga ke dada yang lain.

"العلم في الصدور وليس في السطور" 
'Ilmu itu di dalam dada, bukan pada baris-baris tulisan'

3]Supaya kefahaman sebenar, tujuan, maksud dan apa sebenarnya penulis hendak sampaikan melalui kitab tersebut sampai kepada kita. 

4]Agar kita terhindar dari memahami zahir teks seperti literalis yang kefahamannya bertentangan dengan tujuan asal penulis sehingga menggunakannya bukan pada tempatnya seperti menujukan perkataan penulis kepada orang Islam, sedangkan tujuan asal kata-kata penulis ditujukan kepada orang kafir!

5]Supaya kemurnian pancaran ilmu hingga Sayyiduna Rasulullah SAW terjaga dan sanad juga merupakan satu keistimewaan umat baginda SAW berbanding umat terdahulu. 

Dalam menyampaikan isi kandungan kitab-kitab pun perlu kepada sanad, apatah lagi Al-Quran, Hadis Nabi SAW dan ilmu agama, syariat dan hakikat?

Sambung Bacaan>>>

26 January 2013

Al-Ulum An-Nabawiyah: Ilmu-Ilmu Nabawi


Bismillah...

Syakhuna Al-Allamah Al-Murobbi Sayyidi Muhammad Abul Huda Al-Ya'qoubi Al-Hasani hafizahullah(Ulama Besar Syiria: Baca biografi beliau di Link) pernah menceritakan kepada kami dalam ziarah beliau ke Mesir baru-baru ini, sewaktu beliau masih kecil, ayah beliau Al-Allamah Ibrahim Al-Ya'qoubi r.a pernah berkata:

"Sibukkanlah diri kamu dengan Nabi SAW siang dan malam"

Lalu beliau menceritakan, beliau terfikir dan tertanya-tanya, bagaimanakah untuk melakukannya. Lama-kelamaan, beliau akhirnya tahu bahawa jika kita sentiasa sibuk dengan cinta dan mengingati Nabi SAW, maka ia menjadi satu kebiasaan yang telah menjadi darah daging dalam jiwa. Ibarat kita bernafas, kita kadang tidak perasan bahawa kita sedang bernafas kerana kita dah biasa dan ianya adalah satu kemestian dan automatik...Begitu juga dengan kecintaan kepada Nabi SAW. Kita perlu menyelam di dalam lautan cinta tersebut..

Kata beliau lagi,

"Janganlah jadikan dunia menyibukkan diri kita dari mengingati Nabi SAW. Jika kamu tidur di malam hari, maka jadikanlah perkara terakhir yang kamu fikir dan terbayang dalam minda adalah Nabi SAW supaya malammu menjadi ibadah, kerana kamu sibukkan tidurmu di malam hari dengan rindu Nabi SAW, begitu juga ketika bangun di pagi hari, jadikanlah yang pertama kamu ingat dan terfikir adalah Nabi SAW agar siangmu sentiasa terpaut dengan Nabi SAW dan begitulah seterusnya sehingga kita bertemu Allah.."

Saya sangat terkesan dengan kata-kata tersebut, subhanallah..

Justeru, sempena bulan Rabi'ul Anwar ini, eloklah untuk kita perbanyakkan kajian dan pengetahuan tentang Rasulullah SAW. Tingkatkanlah kecintaan kita kepada baginda SAW dengan mendalami tentang baginda SAW. Makin tinggi makrifah, makin dalamlah mahabbah.

Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Nabi SAW ataupun العلوم النبوية (Al Ulum An-Nabawiyah) terbahagi kepada 5:

[1] Ilmu Sirah: Berkenaan khabar dan cerita kehidupan baginda SAW siang dan malam dari beliau lahir hingga wafat.

[2] Ilmu Syamail: Berkenaan sifat-sifat dan ciri-ciri keperibadian baginda SAW dari sudut zahir dan batin serta nasab dan nama-namanya.

[3] Ilmu Fadha'il: Berkenaan kelebihan-kelebihan Nabi SAW, perbandingan dan perbezaan antara Nabi SAW dan para anbiya' lainnya.

[4] Ilmu Dalail: Berkenaan tanda-tanda dan bukti kenabian Nabi SAW, seperti mukjizat-mukjizat baginda SAW dll.

[5] Ilmu Khasais: Berkenaan khususiyah dan keistimewaan baginda SAW dari sudut Tafdhiliyah(tidak disyariatkan kepada umat) atau Tasyri'iyah (disyariatkan kepada umat) dan sama ada pada baginda SAW atau pada umatnya.

Antara kitab-kitabnya:


  •  Ilmu Sirah: 

1. تاريخ الأحوال والحوادث النبوية - العلامة السيد محمد علوى المالكي
2. فقه السيرة النبوية - د. سعيد رمضان البوطي
3. السيرة النبوية - د. مروان شيخ الأرض

  •  Ilmu Syamail:

1. الشمائل المحمدية للإمام الترميذي طبع دار المنهاج
2. وسائل الوصول الى شمائل الرسول - الشيخ يوسف النبهاني
3. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة، خصاله المجيدة - المحدث عبد الله سراج الدين

  • Ilmu Khasais:

1. تهذيب الخصائص النبوية - المحدث عبد الله التليدي
2. غاية السول في خصائص الرسول -الإمام ابن الملقن

  • Ilmu Dalail:

1. المعجزات الأحمدية - بديع الزمان سعيد النورسي
2. دلائل النبوة - الإمام ابو نعيم الأصفهاني

  • Ilmu Fadhail:

1. الأحاديث المنتقاة في فضائل رسول الله - السيد عبد الله الغماري
2. جواهر البحار في فضائل النبي المختار - الشيخ يوسف النبهاني


Sambung Bacaan>>>

Fatwa Sebenar Ulama Al-Azhar As-Syarif Seputar Maulid Nabi SAW

Respon kepada artikel: http://ansarul-hadis.blogspot.com/2011/05/fatwa-fatwa-ulamaa-ulamaa-besar-al.html

Bismillah..


Video: Bacaan Kitab Al-Mauridul Haniy Fi Maulid As-Saniy karya Imam Al-Hafiz Al-Iraqi yang saya hadhiri sempena sambutan Maulid Nabi SAW di Masjid Al-Azhar As-Syarif pada tahun lalu, 1433H yang dihadhiri oleh para ulama besar Al-Azhar dan dunia antaranya pakar hadis di bumi Syam, Syiria Al-Muhaddith Syaikh Nuruddin 'Itr,  Pakar hadis di Mesir Al-Muhaddith Syaikh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'ith Al-Kattani, Al-Muhaddith Syaikh Ahmad Ma'bad Abdul Karim (digelar pakar 'ilalul hadith dunia), pakar ilmu kalam/aqidah Dr. Syaikh Jamal Farouk Ad-Daqqaq, Al-Allamah Syaikh Taha Dasouqi Hubaisyi, Al-Allamah Dr. Yusri Rusyi Sayid Jabr( doktor pakar perubatan yang faqih, pakar hadith dan qiraat ), Syaikh Muhammad Abdul Rahim Badruddin, Al-Allamah Al-Mutafannin Dr. Usamah Sayyid Al-Azhari hafizahumullah dll.

Akhir zaman ini, kita dapat lihat pelbagai macam golongan dan karenah. Antara yang paling dahsyat adalah golongan jahil yang merasakan diri mereka alim, lalu menyalahgunakan fatwa ulama. Saya hanya bersangka baik terhadap mereka. Mungkin mereka tersilap dalam mencari kebenaran dan terhijab dari cahaya ilmu yang murni. Namun yang amat menyedihkan bagi saya adalah golongan ini membawa pencemaran terhadap nama institusi Al-Azhar As-Syarif dengan memutarbelitkan fatwa mereka hanya untuk memenangkan pendapat sesetengah pihak dan taasub buta.

Al-Azhar As-Syarif yang telah tersohor rantaian manhajnya yang adil dan terbuka dari dahulu hingga kini terhindar dari fitnah-fitnah tersebut yang mana kononnya ulama Al-Azhar As-Syarif melarang sambutan maulid Nabi SAW, sedangkan yang mereka larang adalah maksiat dan perkara yang haram yang dilakukan di dalam majlis maulid tersebut!

Mari kita kaji sejauh mana kebenaran sebuah kitab berjudul Fatawa Kibar Ulama’ al-Azhar as-Syarif Haul al-Adhrihah wa al-Qubur wa al-Mawalid wa al-Nuzur (Fatwa Para Ulama’ Besar al-Azhar as-Syarif berkenaan Perkuburan, Kubur, Maulid-maulid dan Nazar-nazar) yang diterbitkan oleh Dar al-Basya’ir sebagaimana yang dirujuk  oleh tuan blog Ansarul-Hadis di atas.

Ia boleh didapati di sini: http://waqfeya.com/book.php?bid=7054 .

Saya cuba mendapatkan buku tersebut lalu melihat beberapa nama ulama’ Al-Azhar yang cuba dikaitkan dalam isu Maulid ini. Antara nama-nama yang disebutkan adalah:

Sheikhul Azhar Sheikh Mahmud Syaltut
Sheikhul Azhar Sheikh Abdul Majid Salim
Sheikh Muhammad Husain Zahabi (Wazir al-Auqaf)
Sheikh Ali Mahfuz dalam Kitab Al-Ibda’ fi Madhar al-Ibtida’
Shohib al-Samahah Sheikh Hasanain Makhluf

Saya tertanya-tanya tentang tujuan asal buku ini ditulis. Jika buku ini disusun secara adil bersesuaian dengan tajuknya iaitu “Fatwa-fatwa Para Ulama’ Besar Al-Azhar as-Syarif”, maka, masih ramai lagi para ulama’ besar al-Azhar bahkan lebih besar daripada nama-nama yang disebutkan ini, yang membahaskan dan memberi fatwa tentang hukum Maulid.

Bahkan, nama-nama yang menulis kata-kata aluan dalam buku tersebut bukanlah termasuk dalam kalangan para ulama’ besar al-azhar as-syarif walaupun tidak dinafikan ada yang mengajar di al-azhar. Jadi, mengapa nama-nama yang di atas sahaja yang diambil sebagai rujukan atau fatwa-fatwa mereka sahaja dimuatkan dalam buku ini pada bab maulid ini?

Bahkan, cara fatwa-fatwa ini disusun juga tidak menunjukkan kepada sebuah kesimpulan yang jelas tentang hukum Maulid dan topik Maulid yang dibincangkan. Kita perlu fahami terlebih dahulu, kerangka pemikiran al-Azhar tidak seperti kerangka pemikiran fahaman Salafi iaitu apa yang tidak dilakukan oleh as-Salaf bererti ianya suatu kesalahan, kesesatan ataupun bid’ah yang membawa orang-orang yang melakukannya masuk neraka.

Institusi al-Azhar secara sejarahnya, manhajnya dan pengalaman keilmuannya, selalunya akan bersifat wasathiyyah (pertengahan atau adil) terutamanya dalam isu-isu yang mempunyai perbezaaan pendapat padanya dalam kalangan para ulama’.

Ketika saya membaca kitab yang dimaksudkan, penyusun secara sengaja ataupun tidak, tidak fokus terhadap sesuatu isu. Adakah yang cuba dibincangkan adalah tentang keumuman upacara Maulid ataupun upacara Maulid An-Nabi shollallahu ‘alaihi wasallam secara khusus. Ini kerana, dalam fatwa-fatwa yang dinukilkan, sebahagiannya hanya tentang membuat sambutan Maulid para wali (bukan Maulid Nabi shollallahu ‘alaihi wasallam) dengan cara-cara yang tidak pernah dilakukan dalam suasana masyarakat Islam di Malaysia secara khusus sebagaimana cuba disebut oleh Sheikhul Azhar Sheikh Mahmud Syaltut dan dinukilkan dalam kitab ini.

Pendirian Asas al-Azhar dalam Maulid Nabi shollallahu ‘alaihi wasallam

Secara asasnya, sepanjang saya membaca kebanyakan fatwa para ulama’ al-Azhar dalam isu Maulid, samada fatwa-fatwa mereka yang disenaraikan dalam buku ini mahupun fatwa-fatwa para ulama’ al-Azhar (atau Mesir) yang lain, maka ianya kembali kepada kesimpulan ini:-

Pertama: Upacara Maulid Nabi shollallahu ‘alaihi wasallam (ataupun maulid para ulama’ dan sebagainya) tidak pernah dilakukan oleh para salaf sholeh. Namun, itu tidak menjadikan upacara ini ketika diadakan oleh generasi kemudian, ianya suatu perkara yang bid’ah yang sesat kerana sekurang-kurangnya para ulama’ Al-Azhar memahami bid’ah itu ada hasanah dan ada yang mazmumah (tercela), dan tidak memahami bid’ah secara wahabi melainkan segelintir mereka.

Kedua: Upacara Maulid Nabi shollallahu ‘alaihi wasallam yang mengandungi pujian kepada Allah s.w.t., pujian dan selawat ke atas Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam, membaca sirah Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam, berhimpun dalam keadaan yang bersesuaian dengan syarak, memberi makan kepada tetamu dan sebagainya, yang tidak mengandungi perkara-perkara haram, maka, hukumnya adalah dibolehkan bahkan sebahagian ulama’ menegaskan bahawa ianya adalah sunat. Tidak ada ulama’ al-Azhar yang muktabar mengharamkan apatah lagi membid’ahkan upacara Maulid Nabi shollallahu ‘alaihi wasallam dalam bentuk yang baik ini kerana tidak ada perkara-perkara haram di dalamnya.

Ketiga: Upacara yang dinisbahkan kepada Maulid dan sebagainya yang mengandungi perkara-perkara yang haram seperti percampuran antara lelaki dengan perempuan, hiburan-hiburan nyayian yang melampau dan sebagainya, maka ianya ditolak oleh para ulama’ al-Azhar. Bahkan, ramai ulama’ al-Azhar yang diambil fatwa mereka dalam buku Fatawa Kibar Ulama’ al-Azhar as-Syarif Haul al-Adhrihah wa al-Qubur wa al-Mawalid wa al-Nuzur ini menolak Maulid pada bentuk kedua ini, iaitu yang mengandungi perkara-perkara yang haram termasuklah dalam fatwa Sheikh Ali Mahfuz dalam kitab Al-Ibda’ dan perkataan Sheikh Husain al-Zahabi dalam Al-Ahram.

Fatwa Semasa Dar al-Ifta al-Misriyyah

Di sini, fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah (oleh guru kami Mufti terkini Mesir, Shohib as-Samahah Sheikh Dr. Ali Jum’ah) menjelaskan tentang hukum bolehnya menyambut hari-hari bersejarah dalam Islam termasuklah menyambut hari kelahiran Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam.

[Rujuk: http://www.dar-alifta.org/viewMindFatawa.aspx?ID=74&LangID=1]

Seorang ulama’ al-Azhar dan bekas Mufti Mesir, Sheikh Nasr Farid Washil menyebut tentang hukum Maulid Nabi shollallahu ‘alaihi wasallam:

“Sambutan Maulid Nabi ini tidak pernah dilakukan oleh generasi pertama dari kalangan as-salaf as-sholeh walaupun mereka sangat mengagungkan dan mencintai Baginda shollallahu ‘alaihi wasallam yang mana kita tidak mampu menghimpunkan cinta yang mampu menyamai cinta salah seorang daripada mereka mahupun sebesar zarrah dibandingkan dengan mereka. Namun, ia adalah upacara yang baik jika bertujuan untuk menghimpunkan orang-orang soleh, berselawat ke atas Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam, memberi makan orang-orang fakir dan sebagainya. Maka, ia akan diberi ganjaran dengan tujuan demikian pada bila-bila masa sahaja ianya dilakukan.

[Sumber: http://www.dar-alifta.org/ViewGeneral.aspx?ID=61 ]

Al-Imam al-Akbar Sheikh Ali Jad al-Haq ( Juga bekas Mufti Mesir pada tahun 1978) sendiri menulis sebuah artikel yang sangat indah dalam memperingati dan menyambut Maulid an-Nabi shollallahu ‘alaihi wasallam yang berjudul “Muhammad shollallahu ‘alaihi wasallam Al-Rasul al-Qudwah”.

[Rujuk: http://www.dar-alifta.org/ViewGeneral.aspx?ID=66 ]

Perkataan Sheikh Ali Mahfuz dalam Kitab Al-Ibda’

Ketika penulis membaca kitab Fatawa Kibar Ulama’ al-Azhar as-Syarif Haul al-Adhrihah wa al-Qubur wa al-Mawalid wa al-Nuzur ini, fatwa Sheikh Ali Mahfuz dinukilkan secara terputus-putus dan tidak sampai maksud sebenar Sheikh Ali Mahfuz sama sekali bahkan seolah-olah berlawanan dengan maksud sebenar Sheikh Ali Mahfuz. [Sila dapatkan kitab asal Sheikh Ali Mahfuz di sini: http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1587 ]

Walaupun Sheikh Ali Mahfuz menyebut bahawasanya upacara Maulid ini diasaskan pada daulah Fathimiyyah dan sebagainya, namun itu bukanlah asas bahawa beliau menolak upacara maulid. Pendirian sebenar beliau dalam bab Maulid tidak dizahirkan dalam kitab Fatawa Kibar Ulama’ al-Azhar as-Syarif Haul al-Adhrihah wa al-Qubur wa al-Mawalid wa al-Nuzur ini namun lebih menzahirkan salah satu pendapat yang dibincangkan oleh Sheikh Ali Mahfuz.

Setelah Sheikh Ali Mahfuz menjelaskan sejarah upacara Maulid, lalu beliau menyebut dalam kitab asal beliau Al-Ibda’ (m/s: 231):

“Tidak ada perselisihan bahawasanya ia (upacara Maulid ini) adalah suatu bid’ah. Tetapi, para ulama’ berbeza pendapat adakah ianya bid’ah Hasanah (yang baik) ataupun bid’ah yang buruk?”

Perkataan seringkas ini tidak dinukilkan oleh penyusun buku Fatawa Kirab Ulama’ Al-Azhar as-Syarif ini padahal ini adalah nota yang paling penting dalam merujuk kepada fatwa Sheikh Ali Mahfuz. Beliau tahu ada perselisihan pendapat dalam masalah ini, tetapi kenapa penyusun buku ini hanya mengambil pendapat yang menolak maulid sahaja daripada perkataan Sheikh Ali Mahfuz, sedangkan itu tidak merujuk kepada pendapat beliau sama sekali.

Penyusun buku ini menyebut: “kemudian beliau (Sheikh Ali Mahfuz) menyebut beberapa bentuk perkara haram yang terangkum dalam maulid-maulid ini antaranya…”

Ini adalah Tahrif yang nyata. Sheikh Ali Mahfuz bukanlah orang yang menyebut bentuk-bentuk haram yang terkandung dalam maulid-maulid tetapi sebaliknya beliau menyebut dari awal perenggan di atas: “al-Qa’ilun bi al-man’i Banuhu…” (maksudnya: orang-orang yang berkata dengan hukum haramnya atau tertegahnya maulid membina dasar hukum mereka di atas beberapa dalil). Kemudian, beliau menyebut beberapa dalil tersebut termasuklah dalil kedua: “beberapa bentuk perkara haram yang terangkum dalam maulid-maulid ini antaranya…” Maksudnya, orang-orang yang mengharamkan maulid yang menyebut bentuk-bentuk haram dalam maulid, bukan Sheikh Ali Mahfuz menyebut daripada dirinya sendiri.

Setelah itu, beliau menyebut dalil-dalil para ulama’ yang mengatakan bahawasanya maulid-maulid ini adalah bid’ah hasanah (yang baik) tetapi mengapa perkataan dan dalil-dalil ini tidak dinukilkan dalam buku ini? Adakah ini suatu nukilan yang adil?

Bahkan, mengapa kesimpulan yang dibuat oleh Sheikh Ali Mahfuz setelah menyebut kedua-dua pendapat tentang Maulid tidak disebutkan dalam buku Fatawa Kibar Ulama’ al-Azhar as-Syarif ini?

Sheikh Ali Mahfuz setelah menyebut dalil-dalil para ulama’ yang membenarkan upacara maulid, beliau membuat catatan dari perkataan beliau sendiri dengan berkata: “dengan dalil ini telah jatuhlah (gugurlah) dalil golongan pertama yang melarang upacara maulid ini”. Ini secara tidak langsung menunjukkan beliau sendiri secara peribadi tidak bersetuju dengan dalil-dalil yang beliau sebutkan dari pihak yang menolak dan melarang maulid secara mutlak.

Kesimpulan Sheikh Ali Mahfuz sangat jelas iaitu:

“Dengan apa yang telah kami sebutkan tadi, telah terzahir bagimu bahawasanya perselisihan atara dua pihak dalam baik maulid-maulid ini ataupun buruknya maulid bukanlah perselisihan yang hakiki pada satu isu. Akan tetapi, ia adalah perselisihan dari sudut nama yang mengikuti perselisihan isu yang dibincangkan dan dihukumkan. Maka, bahagian di mana dihukum padanya golongan pertama iaitu dengan celaan, maka, ia juga sebenarnya bukanlah yang diperindahkan oleh golongan kedua (iaitu yang membenarkan) dan bahagian atau jenis yang dihukum padanya oleh golongan kedua (yang mengatakan maulid adalah bid’ah yang baik) juga bukanlah yang dicela oleh golongan pertama. Dengan Allah s.w.t.-lah petunjuk itu.” [Kitab Al-Ibda’ m/s: 237]

Ini menunjukkan bahawasanya, di sisi Sheikh Ali Mahfuz, upacara majlis maulid ini ada dua jenis, iaitu jenis yang baik lalu dinilai sebagai bid’ah hasanah oleh para ulama’ dan maulid yang dicemari perkara-perkara haram lalu dinilai sebagai bid’ah yang buruk oleh sebahagian ulama’. Namun, pandangan ketika yang asing dalam masyarakat Islam, iaitu, sambutan atau upacara maulid itu secara mutlak adalah bid’ah, tidak diterima oleh ramai ulama’ al-Azhar termasuklah Sheikh Ali Mahfuz dan tidak dibahaskan pun oleh beliau sama sekali.

Perkataan Sheikh Husain al-Zahabi

Ketika penulis membaca keseluruhan yang dinukilkan dalam buku ini tentang perkataan Sheikh Husain al-Zahabi, secara jelas bagi Sheikh Husain al-Zahabi, asal upacara maulid itu adalah baik tetapi ketika dicampuri dengan perkara-perkara haram, maka barulah ianya haram dan buruk. Lihat buku ini pada muka surah 66 (cetakan tahun 2010, Dar al-Basya’ir). Namun, penyusun buku ini tidak berpuas hati dengan ungkapan Sheikh Husain al-Zahabi ketika sheikh berkata: “memang benar, maulid-maulid ini baik, tetapi sudut yang buruk yang telah mendominasi…”. Ini menunjukkan, jika upacara maulid ini tidak dicampuri dengan bentuk-bentuk buruk sebagaimana disebutkan tadi, maka, asalnya, ia adalah baik termasuk di sisi Sheikh Husain al-Zahabi.

Ketika Sheikh Husain Az-Zahabi ditanya tentang peranan ulama’ al-Azhar dalam kepincangan yang berlaku terhadap majlis maulid, maka beliau menyebut bahawasanya, peranan para ulama’ al-Azhar adalah untuk menghalakan majlis-majlis maulid ini ke arah yang sejahtera daripada kepincangan tersebut bukan menghapuskan terus upacara mulia ini. [m/s 67]

Perkataan Bekas Mufti Mesir Al-Allamah Syaikh Hasanain Makhluf (Guru kepada Mufti Mesir kini Syaikh Ali Jum'ah):

Kemudian apabila dirujuk pula tentang fatwa Fadhilah Syaikh Hasanain Makhluf rahimahullah , anggota Kibar 'Ulama di al-Azhar al-Syarif, yang juga merupakan Mufti al-Diyar al-Masriyah, pada muka surat 85 dan 86 kitab yang dirujuk blog Ansarul-hadis tersebut, penulis tersebut hanya mengambil fatwa yang tiada kaitan dengan hukum sambutan maulid! Tetapi soalan yang dijawab beliau adalah berkenaan perbuatan sebahagian golongan sufi yang jahil.

Sebab itu Syaikh Hasanain menjawab pada muka surat yang sama: "Tiada asal dalam agama ini untuk berzikir mengingati Allah Ta'ala dengan cara-cara seperti yang ditanyakan dalam soalan." Yakni cara-cara seperti zikir dengan menari, berdiri 4 orang, menunjuk sesama mereka sambil menggerakkan tangan kemudian berpusing-pusing dengan dua barisan. Semua itu adalah khurafat.

Sebaliknya jika maulid terhindar dari perkara-perkara bid'ah sesat ini, maka beliau juga membolehkannya sepertimana dalam fatwa beliau tentang maulid:

إن إحياء ليلة المولد الشريف وليالي هذا الشهر الكريم الذي أشرق فيه النور المحمدي إنما يكون بذكر الله ـ تعالى ـ وشكره لِمَا أنعم به على هذه الأمة من ظهور خير الخلق في عالم الوجود، ولا يكون ذلك إلا في أدب وخشوع وبُعْد عن المحرمات والبدع والمنكرات. ومن مظاهر الشكر إطعام الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا،

فتاوى شرعية وبحوث إسلامية ، ج1، ص131

Maksudnya: "Sesungguhnya Menghidupkan malam maulid yang mulia dan malam-malam bulan rabi'ul awal yang mulia ini yang terpancar padanya cahaya Muhammadi, sesungguhnya diadakan dengan zikir kepada Allah dan syukur kepadanya dengan nikmat yang dikurniakan Allah kepada umat ini dengan kemunculan sebaik-baik makhluk di alam wujud ini. Dan tidaklah ianya diadakan kecuali dalam adab, khusyu' dan terhindar dari perkara yang haram dan bid'ah yang mungkar. Dan antara ciri-ciri zahirnya syukur adalah memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin dan anak yatim.."

Rujuk fatwa beliau dan ulama-ulama Azhar lain di:  Wikipedia: Fatwa Maulid

Perkataan bekas Mufti Mesir Al-Allamah Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muti'i:

Setelah beliau menyatakan sejarah maulid dan menaqalkan pendapat Imam As-Suyuti dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membolehkan amalan maulid, beliau memberi kesimpulan tentang hukum sambutan maulid:

فكل ما كان طاعة وقربة لم يعين لها الشارع وقتا معينا ولا مكانا معينا فلكل مكلف ان يفعلها في كل زمان وكل مكان وكذا كل ما كان غير داخل تحت نهي عام او خاص من قبل الشارع فهو مباح وما عدا ذلك فهو بدعة محرمة أو مكروهة فيلزم اجتنابها والنهي عنها

Maksudnya: "Justeru setiap apa yang dijadikan ketaatan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak ditentukan syariat(Allah) waktu tertentu dan tidak pula tempat tertentu maka boleh bagi setiap mukallaf untuk melakukannya pada setiap waktu dan tempat, dan begitu juga setiap yang tidak termasuk dalam larangan umum atau khusus daripada syariat maka hukumnya Mubah/Harus, dan apa yang selainnya(yakni ada larangan) adalah bid'ah yang haram atau makruh. Maka wajib untuk menghindarinya dan menghalangnya"

Rujuk kitab beliau 'Ahsanul Kalam Fi Ma Yata'allaqu Bissunnah Wal Bid'ah Min Ahkam' pada muka surat 74.
Download PDF kitab tersebut di sini: http://ia601507.us.archive.org/6/items/rodoudach3ariya6/ahsankalam.pdf 


 Perkataan Syaikhul Azhar yang lalu Imam Al-Akbar Syaikh Abdul Halim Mahmud: 

 الاحتفال بالمولد النبوي سُنَّة حسنة من السُّنن التي أشار إليها الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقوله: "ومَنْ سنَّ سُنَّة حسنة فله أجرُها وأجرُ مَنْ عَمِل بها، ومَنْ سنَّ سُنَّةً سيئة فعليه وِزْرُها ووِزْرُ مَنْ عَمِل بها"، وذلك لأنَّ له أصولًا ترشد إليه وأدلة صحيحة تسوق إليه ولا يعني ترك السلف لهذا العمل الصالح مخالفتَه للشرع؛ لأن السلف الصالح كان عندهم من اليقظة الدينية وحبِّ النبي الكريم ما يُغنيهم عن التذكير بيوم مولده للاحتفال. 

Maksudnya: "Sambutan Maulid Nabi SAW adalah sunnah/jalan yang baik daripada sunnah-sunnah yang diisyaratkan oleh Rasul SAW dalam sabdanya: "Barangsiapa melakukan sunnah yang baik, maka dia mendapat pahalanya dan pahala orang yang beramal denganya, barangsiapa yang melakukan sunnah yang buruk, maka dia menanggung dosanya dan dosa sesiapa yang beramal dengannya" Dan ianya adalah kerana terdapat usul/asas yang membimbingnya dan dalil-dalil yang sahih yang berpandukan padanya. "Dan tidaklah bererti peninggalan salafussoleh bagi amalan yang soleh ini merupakan pertentangan kepada syariat, kerana salafussoleh masih mempunyai kebangkitan/keprihatinan agama dan cinta Nabi yang mulia yang mana menyebabkan mereka tidak memerlukan kepada peringatan hari maulid untuk disambut.(berbeza dgn zaman yang penuh kelalaian ini)" 

[Rujuk: Fatawa Imam Abdul Halim Mahmud cetakan Dar Ma'arif m/s: 273. Boleh download di: http://abdel-halim.org/Fatawa%20-%20Part1.pdf

Perkataan Syaikhul Azhar Imam Al-Akbar Syaikh Mahmud Syaltut: 

Di dalam kitab beliau 'Min Taujihat Al-Islam' cetakan Dar Syuruq m/s 352, di bawah tajuk 'Sambutan Memperingati Maulid Nabi SAW', beliau memberi sebab-sebab mengapa golongan salaf tidak melakukannya dan kepentingan sambutan ini di akhir zaman ini untuk mengingatkan masyarakat yang lalai. Beliau berkata:

 وقد جرت سنة المسلمين بعد قروونهم الأولى ان يحتفلوا في شهر ربيع الأول من كل عام بذكرى ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكان لهم في الإحتفال بهذه الذكرى أساليب تختلف باختلاف البيئات والبلدان 

Maksudnya: "Dan telah berlakulah kebiasaan sunnah umat Islam selepas kurun-kurun pertama untuk menyambut pada bulan Rabi'ul Awwal pada setiap tahun untuk memperingati Maulid Rasul Muhammad SAW, dan adalah mereka dalam menyambutnya mempunyai pelbagai cara bergantung suasana dan negara"

Fatwa Ulama-Ulama Besar Al-Azhar Yang Lain

Perkataan Dr. Yusuf al-Qaradhawi( Ulama Besar Dunia lulusan Al-Azhar)

Adapun golongan yang terasing daripada memahami fiqh Islam yang luas, yang menganggap maulid ini secara mutlaknya adalah bid’ah yang sesat, fahaman ini ditolak secara khusus oleh institusi al-Azhar dan para ulama’ Al-Azhar. Bahkan, Al-Azhar berlepas tangan daripada fahaman dan pandangan ini.

Dr. Yusuf al-Qaradhawi juga pernah berkata:

هناك من المسلمين من يعتبرون أي احتفاء أو أي اهتمام أو أي حديث بالذكريات الإسلامية، أو بالهجرة النبوية، أو بالإسراء والمعراج، أو بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغزوة بدر الكبرى، أو بفتح مكة، أو بأي حدث من أحداث سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أي حديث عن هذه الموضوعات يعتبرونه بدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا ليس بصحيح على إطلاقه، إنما الذي ننكره في هذه الأشياء الاحتفالات التي تخالطها المنكرات، وتخالطها مخالفات شرعية وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، كما يحدث في بعض البلاد في المولد النبوي وفي الموالد التي يقيمونها للأولياء والصالحين، ولكن إذا انتهزنا هذه الفرصة للتذكير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشخصية هذا النبي العظيم، وبرسالته العامة الخالدة التي جعلها الله رحمة للعالمين، فأي بدعة في هذا وأية ضلالة ؟!

Maksudnya:

“Di sana ada dalam kalangan orang-orang Islam yang mengira bahawa memuliakan, mengambil berat atau upacara mengingati peristiwa-peristiwa keislaman, hijrah nabawiyyah, isra’ mi’raj, maulid al-Rasul shollallahu ‘alaihi wasallam, perang badar kubra, fath makkah atau apa sahaja peristiwa daripada persitiwa sirah Muhammad shollallahu ‘alaihi wasallam atau apa sahaja peristiwa dalam bab-bab ini, maka mereka mengira bahawa ia adalah bid’ah dalam perkara agama, sedang semua bid’ah adalah kesesatan dan semua kesesatan adalah neraka. Ini adalah pandangan yang tidak benar sama sekali. Adapun apa yang kami ingkari pada perkara-perkara ini adalah perayaan-perayaan yang dicampuri oleh perkara-perkara mungkar, bercampur padanya perkara-perkara yang menyalahi syarak yang mana Allah s.w.t. tidak menurunkan bukti mengenainya sama sekali seperti yang berlaku di sesetengah negara pada al-Maulid al-Nabawi dan maulid yang mereka dirikan untuk para wali dan orang-orang soleh. Akan tetapi, jika kita mengambil peluang tersebut (maulid Nabi shollallahu ‘alaihi wasallam) untuk memperingati sirah Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam, dan memperingati tentang keperibadian Nabi yang agung ini shollallahu ‘alaihi wasallam, tentang risalah umum dan kekal yang dijadikan sebagai rahmat untuk seluruh alam ini, maka apa bid’ahnya dalam perkara ini dan apa yang sesat?

Beliau juga ada berkata:

"وكانوا يحيون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم حياً في ضمائرهم، لم يغب عن وعيهم فلم يكونوا إذن في حاجة إلى تذكّر هذه الأشياء.

"Dan adalah mereka(para sahabat) hidup bersama Rasulullah SAW dan adalah Rasul SAW hidup dalam jiwa-jiwa mereka, tidak hilang dari fikiran mereka.. Maka mereka tidak memerlukan peringatan dalam perkara ini...”

Beliau berkata lagi: "Semua telah sedia maklum bahawa sahabat-sahabat Rasulullah tidak merayakan hari kelahiran Rasulullah.

"Ini kerana mereka telah menyaksikan secara langsung setiap gerak-geri Rasulullah dan seterusnya ingatan terhadap Rasulullah itu kekal di dalam hati dan juga ingatan

Rujuk:

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=5852&version=1&template_id=130&parent_id=17

dan http://qaradawi.net/component/content/article/1548.html

Perkataan Al-Allamah Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili (Ulama Besar Dunia Lulusan Al-Azhar):

Ketika beliau ditanya tentang hukum sambutan Maulid di rancangan As-Syari'ah Wal Hayah di channel Al Jazeera yang bertajuk "Albida'u wa majalatuha al-mu'asirah", beliau menyatakan bahawa sambutan ini walaupun tiada di zaman sahabat dan asalnya daripada Fatimiyyun, tetapi ianyan bukanlah bid'ah yang buruk kerana menghidupkan banyak kebaikan seperti membaca AL-Quran, memperingatkan tentang akhlak Nabi SAW, dan mengajak manusia untuk berpegang pada ajaran Islam, dan adab-adab, maka hukumnya menjadi harus dan tidak mengapa.

Kerana jika kita mengatakan perkara ini merupakan bid'ah yang buruk, maka seolah-olah kita mengingkari dakwah Islam.

Salafussoleh tidak menyambut maulid Nabi SAW kerana mereka masih sibuk untuk mengukuhkan kaedah-kaedah asas-asas Islam dan rukun-rukunnya, dan pembukaan-pembukaan kota, penyebaran agama dan mempertahankan Islam dari serangan musuh-musuh serta menghadapi pelbagai halangan dalam dakwah mereka, maka mereka tidak punya waktu untuk mengadakan sambutan ini..bahkan mereka tidak memerlukan sambutan ini kerana Nabi SAW masih hidup bersama mereka, dan mengambil daripada Baginda SAW nasihat-nasihat, galakan, adab-adab yang mulia dll maka ianya belum muncul pada zaman mereka.."

Rujuk Video: http://www.youtube.com/watch?v=q4Q1vHBAYRY  Minit ke-28.

Perkataan Imam As-Sya'rawi (Juga salah seorang ulama lulusan Al-Azhar):

Kata Syaikh Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi rahimahullah yang beliau utarakan dalam "Ma-idah al-Fikr al-Islamiyyah" halaman 295 yang bermaksud:-

“Jika setiap ciptaan yang dijadikan, hatta yang tidak bernyawa sekalipun, bergembira dengan kelahiran Baginda SAW dan semua tumbuh-tumbuhan pun bergembira malahan semua binatang pun bergembira dan semua malaikat pun bergembira dan semua jin Islam bergembira di atas kelahiran Baginda SAW, maka kenapa kamu menghalang kami daripada bergembira dengan kelahiran Baginda SAW ?.”

Begitu juga jika kita lihat dalam risalah para ulama India, ramai di kalangan mereka yang membolehkan amalan ini. Ada satu risalah berjudul 'Al-Muhannad 'Alal Mufannad' karya Imam Al-Muhaddith Khalil Ahmad As-Sahranfuri(w 1346H) pengarang kitab 'Bazlul Majhud Syarah Sunan Abi Daud'.

Risalah beliau ini telah ditunjukkan kepada Syaikhul Azhar ketika itu yang bernama Imam Al-Allamah Syaikh Salim Al-Bisyri, lalu beliau menyetujui fatwa ulama India tersebut.

Imam Khalil Ahmad berkata:

"Moga dijauhkan untuk berkata seorang muslim -apatah lagi kita-,bahawa memperingati kelahiran Nabi SAW bahkan menyebut debu sepatunya dan air kencing keldai baginda SAW merupakan bid'ah buruk yang haram!!

Keadaan-keadaan yang ada kaitan paling sedikit dengan Rasulullah SAW pun, untuk menyebutnya merupakan antara sebaik-baik perkara sunat dan setinggi-tinggi galakan(mustahabb) menurut kami, sama ada mengingati kelahiran baginda SAW, atau kencingnya, tahinya, tidur dan bangunnya, sepertimana dikemukakan di dalam risalah kami berjudul "Al-Barahin Al-Qati'ah" dalam banyak tempat di dalamnya, dan juga dalam fatwa-fatwa guru-guru kami rahimahumullah ta'ala, seperti dalam Fatwa Maulana Ahmad Ali Al-Muhaddith As-Sahranfuri, murid kepada Syah Muhammad Ishaq Ad-Dihlawi kemudian berhijrah, Al-Makki, kami naqalkannya sebagai contoh daripada semua fatwa-fatwa.

Beliau ditanya rahimahullah ta'ala berkenaan majlis sambutan maulid Nabi SAW dengan cara apakah dibolehkan, dan dengan cara apakah tidak dibolehkan?

Maka beliau menjawab, "Memperingati kelahiran mulia Sayyiduna Rasulullah SAW dengan riwayat yang sahih, dalam waktu yang bebas dari amalan ibadat fardhu, dengan tata cara yang tidak bertentangan dari jalan para sahabat dan golongan 3 kurun pertama yang disaksikan baginya kebaikan, dengan keyakinan/i'tiqad yang tidak membawa kepada syirik dan bid'ah, dengan adab yang tidak bertentangan dengan sirah para sahabat, yang mana mendapatkan pengesahan sabda Nabi SAW: "Apa yang aku berpegang dan para sahabatku", dalam majlis-majlis yang bebas dari kemungkaran syar'ie, membawa kepada kebaikan dan keberkatan, dengan syarat didampingi kebenaran niat dan ikhlas dan berkeyakinan bahawa ianya termasuk dalam kumpulan-kumpulan zikir-zikir yang baik dan sunat serta tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu. Sekiranya begitu, maka kami tidak mengetahui siapa pun dari umat Islam yang menghukumkannya dengan tidak dibolehkan atau bid'ah, hingga hujung fatwa.."

Sekiranya bebas dari kemungkaran, maka, moga Allah melindungi kita dari berkata: Bahawa memperingati kelahiran baginda yang mulia adalah mungkar dan bid'ah.. dan bagaimana seorang muslim boleh bersangka dengan kata-kata yang hodoh ini! dan kata-kata hododh ini jika dinisbahkan kepada kami juga adalah tuduhan-tuduhan penipu-penipu besar moga Allah menghina dan melaknat mereka...."

[Rujuk: Mabahis Fi Aqaid Ahli as-Sunnah Al-Muhannad 'Alal Mufannad karya Imam Khalil Ahmad As-Sahranfuri m/s 78-80 terbitan Dar al-Fath]

Perkataan Imam Al-Hafiz As-Suyuti Dan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani (Bekas penuntut dan tenaga pengajar di Masjid Al-Azhar As-Syarif, Kaherah):

Imam As-Suyuti menaqalkan tentang hukum menyambut Maulid Nabi SAW oleh gurunya sendiri iaitu Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika ditanya ttg hukum maulid maka beliau menjawab:

وقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه: أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا

Ertinya: “Asal melakukan maulid adalah bid'ah, tidak diriwayatkan dari ulama salaf dalam tiga abad pertama, akan tetapi didalamnya terkandung kebaikan-kebaikan dan juga kesalahan-kesalahan. Barangsiapa melakukan kebaikan-kebaikan(seperti zikir, selawat, dakwah, majlis ilmu, baca sirah) di dalamnya dan menjauhi kesalahan-kesalahan(seperti ikhtilat, membazir, maksiat, konsert dll), maka ia telah melakukan bid'ah yang baik (bid'ah hasanah)(boleh buat) tetapi jika tidak menjauhi kesalahan-kesalahan, maka tak boleh dilakukan.."

( Lihat Al Hawi Lil Fatawa, As Suyuthi, 1/282, Maktabah Asy Syamilah)

Kesimpulan:

Ramai para ulama’ Al-Azhar yang besar menghukum baik majlis-majlis Maulid seperti Imam Ibn Hajar al-Asqolani, Imam al-Suyuti dalam kitab beliau Husn al-Maqsid fi ‘Amal al-maulid, Imam Ahmad al-Dardir yang mengarang sebuah kitab maulid, Imam al-Showi, Imam al-Bajuri r.a. yang turut mengarang maulid berjudul Tuhfah al-Basyar ‘ala Maulid Ibn Hajar, Sheikhul Azhar Sheikh Abdul Halim Mahmud, Sheikhul Azhar Sheikh Tantawi, Sheikhul Azhar Sheikh Dr. Ahmad at-Thayyib, Shohib al-Samahah Sheikh Dr. Ali Jum’ah  dan sebagainya sudah memadai menunjukkan pendirian sebenar al-Azhar yang jelas tentang Maulid al-Nabi shollallahu ‘alaihi wasallam.

Mengapa para ulama’ al-Azhar muktabar ini tidak dirujuk dalam permasalahan seperti Maulid al-Nabi shollallahu ‘alaihi wasallam tetapi lebih merujuk kepada beberapa fatwa yang tidak jelas dan separuh-separuh sahaja oleh segelintir ulama’ al-Azhar? Ia langsung tidak mewakili kesarjanaan dan penilaian ilmiah sebenar institusi al-Azhar dan para ulama’ mereka secara umum dalam masalah ini. Mengapa perlu bersusah-susah untuk menyalahi aliran Al-azhar yang sebenar, dengan mencari sesuatu yang terpencil dalam pembendaharaan keilmuan al-Azhar yang luas lalu cuba dijadikan pengukur terhadap pendirian al-azhar dalam sesuatu masalah? sedangkan pemikiran umum keilmuan al-Azhar adalah bercanggah dengan apa yang cuba dibuktikan. Ia jelas dilakukan atas dasar yang tidak ilmiah oleh orang yang tidak menjiwai manhaj umum keilmuan al-Azhar al-Syarif. Semoga Allah s.w.t. memberi hidayah kepada mereka dan seluruh umat Islam. Amiin…

Antara Rujukan Lain:


Fatawa Ulama Al Muslimin Bistihbab Al Ihtifal Bimaulid Sayyidil Mursalin -Karya Dr. Athiyyah Mustafa
Facebook Ustaz Raja Mukhlis
http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8308/53190-2004-08-01%2017-37-04.html
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=20&ID=7355
http://www.azahera.net/showthread.php?t=9518Sambung Bacaan>>>

Paterikan nama anda di sini. Saya akan jejaki. Moga ikatan terus bersemadi..

Related Posts with Thumbnails