04 May 2013

Mengundi: Satu Kewajipan Ijtima'iyah


Bismillah..
Guru saya, Al-Allamah Dr. Syaikh Ali Jum'ah hafizahullah(mantan mufti Mesir) pun mengundi :)

Saya pernah mendengar pemikir Islam global dari Al-Azhar, Prof Dr. Muhammad Imarah dalam satu seminar bertajuk 'Sistem Politik Islam' pada bulan Februari lalu, beliau
mengatakan:

Islam ada dua jenis kewajipan:

1) Fardiyah(bersifat individual)
2) Ijtimai'yah(bersifat sosial)..

Jika di dalam Fiqh, ianya di boleh disebut sebagai Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah.

Kewajipan yang bersifat fardi ataupun individual adalah seperti taat ibu bapa, solat, puasa dll, yang mana kewajipan ditujukan pada setiap individu mukallaf. Jika dia tidak melakukannya, dia seorang saja yang mendapat balasannya.

Tetapi kewajipan yang ditujukan kepada masyarakat dan ummah seperti jihad, pentadbiran, pembangunan, pertanian, perniagaan dll adalah kewajipan Ijtima'iyah(sosial), ianya boleh jadi lebih penting dari kewajipan individu.

Kerana kewajipan individu jika tidak dilakukan, kesannya hanya pada seorang individu itu saja, seperti jika tidak solat, kamu seorang saja yang berdosa, tetapi jika tiada pendidikan, pertanian, pembangunan dll, maka satu ummah berdosa..

Sebab itu menjadi peranan kita untuk mengundi dan memilih kerajaan yang baik dan adil serta yang praktikkan pemerintahan yang meraikan syari'ah dan menjamin maslahah negara yang membangun dalam rangka maqasid(objektif/tuntutan) syari'at.. Kerana mengundi adalah fardhu kifayah dan kewajipan ijtima'i(sosial) yang mana dengan undian dan pilihan kita, maslahah umat, pentadbiran yang baik dan sistem politik islam akan terjamin.. Jika kita undi dan menangkan yang tidak layak dan zalim, maka dosa jika pemerintahan zalim itu menang, boleh tertimpa pada kita, sebaliknya jika kita pilih yang layak dan adil, maka insyaAllah kita akan dapat pahala yang banyak kerana menyebabkan pemerintahan yang baik dan adil itu terlaksana disamping membantu untuk memberi maslahah pada ummat..

No comments:

Post a Comment

Paterikan nama anda di sini. Saya akan jejaki. Moga ikatan terus bersemadi..

Related Posts with Thumbnails