14 February 2013

Puisi: Apakah Al-Azhar As-Syarif?


Sambung Bacaan>>>

Manhaj Menyampaikan Ilmu yang Sahih: Kepentingan Sanad Daripada Rawi Yang Sampai Kepada Penulis Kitab

Bismillah..

Sebelum menulis, mengajar, menaqal dan menyampaikan isi kitab tertentu terutamanya kitab hadis, perlu dan penting untuk kita mempunyai sanad(rangkaian bersambung) dari guru yang sampai kepada penulis kitab tersebut.

Ini adalah pendapat Imam Ibnu Kheir Al-Isybili Al-Qurtubi(w 575H) dan telah dipersetujui oleh Imam Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi (806H) dalam kitabnya 'Taqribul Asanid'. (Rujuk: Tadrib Ar-Rawi karya Imam As-Suyuti)

Antara sebab kepentingannya adalah:-

1] Kerana ditakuti kita akan berbohong atas nama Rasulullah SAW dan para ulama.

2]Kerana ilmu itu bukan di buku, tetapi di dalam dada, dari dada, melalui dada, hingga ke dada yang lain.

"العلم في الصدور وليس في السطور" 
'Ilmu itu di dalam dada, bukan pada baris-baris tulisan'

3]Supaya kefahaman sebenar, tujuan, maksud dan apa sebenarnya penulis hendak sampaikan melalui kitab tersebut sampai kepada kita. 

4]Agar kita terhindar dari memahami zahir teks seperti literalis yang kefahamannya bertentangan dengan tujuan asal penulis sehingga menggunakannya bukan pada tempatnya seperti menujukan perkataan penulis kepada orang Islam, sedangkan tujuan asal kata-kata penulis ditujukan kepada orang kafir!

5]Supaya kemurnian pancaran ilmu hingga Sayyiduna Rasulullah SAW terjaga dan sanad juga merupakan satu keistimewaan umat baginda SAW berbanding umat terdahulu. 

Dalam menyampaikan isi kandungan kitab-kitab pun perlu kepada sanad, apatah lagi Al-Quran, Hadis Nabi SAW dan ilmu agama, syariat dan hakikat?

Sambung Bacaan>>>

Paterikan nama anda di sini. Saya akan jejaki. Moga ikatan terus bersemadi..

Related Posts with Thumbnails