22 February 2012

Konsep Hakikat Ilmu Menurut Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali


Bismillah

Peribadi Al-Ghazali, seperti diceritakan sendiri dalam kitab beliau, 'Al-Munqiz Minaddhalal' menggambarkan kedahagaan untuk mencari kebenaran yang tidak pernah puas. Sifat itu diakuinya, bermula semenjak masa kanak-kanak, sudah menjadi fitrah yang tidak dapat dielakkan.

Kedahagaan yang tak pernah puas ini membawa munculnya suatu dimensi baru pada tingkah laku Al-Ghazali semenjak beliau berumur kira-kira 20 tahun, yaitu keraguan (syak) terhadap kepercayaan yang diwarisinya dari nenek moyang.

Tidak jemu-jemunya beliau mengharungi gelombang pertarungan kepercayaan dan pemikiran di zamannya sehingga tidak satu pun bidang kepercayaan dan ilmu yang tidak didalaminya untuk mencari kebenaran itu. Beliau mengkaji tentang ilmu kebatinan untuk melihat yang tersembunyi disebaliknya, mengkaji segala aliran falsafah yang ada di zamannya, menyelami segala mazhab ilmu kalam(aqidah) yang dapat dijangkaunya, begitu juga dengan segala aliran tasawuf yang pernah didengarnya, aliran-aliran yang tidak percaya kepada Tuhan, disebut zindiq, tidak bebas dari penyelidikannya. Bahkan dalam ilmu fiqh as-syafi'ie juga beliau berjasa besar kepada umat Islam dengan karya beliau Al-Khulasah, Al-Basit, Al-Wasit dan Al-Wajiz dan begitu juga dalam usul fiqh seperti kitab Al-Mustasfa dan ilmu kalam(aqidah) seperti kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad dan lain-lain.

Pendeknya, sifat dahaga kepada ilmu disertai dengan sifat syak (ragu) terhadap segala sesuatu yang tidak dapat meyakinkannya itulah sifat Al-Ghazali semenjak kecil, sampai suatu masa dimana dahaga dan ragu itu mencapai puncaknya, yaitu lebih sepuluh tahun sebelum beliau meninggal, ketika beliau sedang mencapai puncak kemasyhurannya sebagai murobbi dan professor di madrasah Nizamiyah di Baghdad. Krisis yang menarik beliau ke arah pangkat dan harta di suatu segi dan ilmu dan akhirat di segi yang lainnya. Akhirnya beliau memilih yang terakhir enam bulan berada dalam uzlah(bersendirian) dan kerisauan akhirat.

Ditilik dari segi jalannya peristiwa, dapat kita katakan bahwa persoalan sebenarnya yang membimbangkan Al-Ghazali adalah masalah hakikat. Kebimbangan itu lebih diperbesar lagi oleh perselisihan faham ahli-ahli ilmu di zamannya yang masing-masing mendakwa dialah yang benar.

Seperti katanya sendiri bahwa perselisihan manusia di dalam agama, kemudian perselisihan umat dalam berbagai mazhab laksana suatu lautan yang dalam, dimana sebahagian besar mansuia tenggelam sedang sedikit sekali yang akan selamat, sedang masing-masing golongan menyangka dia sajalah yang selamat.

Persoalan yang dibahas oleh Al-Ghazali adalah persoalan dasar yang bersangkut paut tentang kewujudan manusia. Apakah dia hakikat itu? Dimana letaknya? Adakah ia kekal dan azali? Ataukah baru dan fana? Kalau hakikat itu ada bagaimana cara kita mengetahuinya?

Jadi pembahasan tentang ilmu menurut pandangan Al-Ghazali tidak dapat dipisahkan dari pandangan Al-Ghazali tentang hakikat. Sebab ilmu menurut Al-Ghazali adalah jalan menuju hakikat itu. Dengan kata lain, agar seseorang sampai kepada hakikat itu haruslah ia tahu atau berilmu tentang hakikat itu.

Ilmu dalam bahasa arab, berasal dari kata kerja '‘alima' yang bermakna mengetahui. Jadi ilmu itu adalah masdar atau kata benda abstrak dan kalau dilanjutkan lagi menjadi '‘alim', yaitu orang yang tahu atau subjek, sedang yang menjadi objek ilmu disebut 'ma’lum', atau yang diketahui.

Dalam proses perkembangan ilmu, ilmu dipakai dalam dua hal : iaitu sebagai masdar atau proses pencapaian ilmu dan sebagai objek ilmu (ma’lum)..

Al-Ghazali menggunakan kedua makna ilmu itu dalam tulisan-tulisannya. Tentang ilmu sebagai proses Al-Ghazali menceritakan tentang ilmu-ilmu deria (hissiyah), ilmu-ilmu akal (aqliyah) dan ilmu ladunni(ilham terus dari Allah).

Dengan kata lain ada ilmu-ilmu melalui pancaindera, dan melalui akal, ada yang tidak melalui pancaindera dan akal, tetapi langsung terus ke hati, itulah ladunni atau langsung dari Allah. Tentang ilmu sebagai objek pula dapat kita lihat pada kritikan Al-Ghazali terhadap golongan ilmu kalam, golongan batiniyah dan terutama terhadap golongan ahli falsafah.

Kedua bentuk ilmu, sebagai proses dan sebagai objek ini digambarkan Al-ghazali dengan kata-kata:


“Ilmu yang ini(hakikat) adalah ilmu dimana yang menjadi objek pengetahuan itu terbuka atau tersingkap sehingga tidak ada sedikitpun keraguan terhadapnya, dan juga tidak akan mungkin salah atau sesat”.

Jadi, ilmu yang benar itu tidak saja menjauhkan dari keraguan tetapi juga menghindari segala kemungkinan untuk salah dan sesat...

No comments:

Post a Comment

Paterikan nama anda di sini. Saya akan jejaki. Moga ikatan terus bersemadi..

Related Posts with Thumbnails